2 Μαρτίου 1997

 

Ρωτάς, ποιος είναι ο νόμος που οδηγεί τους ανθρώπους στο να αποφασίζουν να δεσμεύουν τη ζωή τους ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο νόμος αυτός είναι ο νόμος της Αρμονίας. Έρχονται για να βιώσουν τη σχέση και απ' αυτήν την πλευρά, και αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο των διαφόρων τύπων σχέσεων και κατανοήσουν και ξεπεράσουν όλων των τύπων τα προβλήματα που μπορούν να συναντήσουν ως ενσαρκωμένοι άνθρωποι, τότε μπορούν να ενωθούν σε υψηλότερο επίπεδο και να λειτουργούν ως μονάδα. Το «έσσονται οι δύο εις σάρκαν μία» έχει μία σημασία παραπέρα από εκείνη που αποδίδουν οι άνθρωποι, και δίνει μία νύξη για το επόμενο στάδιο που ακολουθεί όταν οι άνθρωποι της γήινης διάστασης περάσουν σε άλλο επίπεδο ύπαρξης.

Το μυστήριο του γάμου είναι τόσο σημαντικό και τυπικά για την επίσημη θρησκεία και τους κοινωνικούς θεσμούς όσο και για τους ανθρώπους όπως επιβάλλει η εσωτερική φωνή τους, το ένστικτο, επειδή συμβολίζει και υπενθυμίζει υποσυνείδητα στους ανθρώπους τον απώτερο σκοπό τους. Τα συμπαντικά μυστήρια είναι εγγεγραμμένα στο υποσυνείδητο και εμφανίζονται στη ζωή των ανθρώπων ακόμα και αν δεν κατανοούν το λόγο ύπαρξής τους βάσει γήινων δεδομένων.

Οι άνθρωποι που έρχονται σε γάμο, βιώνουν την συγκεκριμένη πλευρά της σχέσης τους, κομμάτια της οποίας έχουν ήδη βιώσει σε προηγούμενες ζωές, δηλαδή άλλους τύπους σχέσεων. Η σχέση ενός ανδρόγυνου είναι ο προθάλαμος όπου κρίνεται μία υπάρχουσα σχέση, και αν επιτύχει, τότε οι σύντροφοι προχωρούν στην αληθινή Ένωση, στην κοινή Ζωή, στην τέλεια Συν-βίωση. Ο λόγος που κάποιες κατεστημένες θρησκείες ή Συστήματα δεν επιτρέπουν το γήινο χωρισμό είναι επειδή δεν θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει περιθώριο αποτυχίας, αλλά οφείλουν οι σύντροφοι να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της Ένωσής τους. Αυτός είναι και ο μεταφυσικός λόγος, που κρύβεται πίσω από την απαγόρευση της διάσπασης, αλλιώς της «απιστίας».

Είναι προφανές, βέβαια, πως καμιά γήινη δραστηριότητα δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση μιας τέτοιας σχέσης, γι' αυτό μην αναζητάς τέτοια πειστήρια. Πρόκειται για προσεγγίσεις καθαρά ενεργειακές, και γι' αυτό άλλωστε παραμένουν ανεξήγητες από τους ανθρώπους.

Ο Διδάσκαλος Ζάντος