1. ΄Ενα Κρίσιμο Πλήθος

Μια νέα πνευματική αφύπνιση συμβαίνει στον ανθρώπινο πολιτισμό, μια αφύπνιση που δημιουργείται από την ύπαρξη ενός κρίσιμου πλήθους ανθρώπων που βιώνουν τη ζωή τους ως μια πνευματική εξέλιξη, ως ένα ταξίδι στο οποίο οδηγούμαστε προς τα εμπρός μέσα από μυστηριώδεις συμπτώσεις.