2. Το Μακρύτερο Τώρα

Αυτή η αφύπνιση αντιπροσωπεύει τη δημιουργία μιας νέας, πληρέστερης κοσμοθεωρίας, η οποία αντικαθιστά την ενασχόλησή μας με την επιβίωση και την εξασφάλιση ανέσεων μέσα στον κόσμο, μια ενασχόληση που είχε διαρκέσει πεντακόσια χρόνια. Αν και αυτή η απορρόφηση από την τεχνολογία ήταν ένα σημαντικό βήμα, η αναγνώριση και συνειδητοποίηση των συμπτώσεων που συμβαίνουν στη ζωή μας, μάς κάνει να ανοιχτούμε στον πραγματικό σκοπό της ανθρώπινης ζωής πάνω σε αυτό τον πλανήτη και την πραγματική φύση του σύμπαντος.