5. Το Μήνυμα των Μυστών

Η ανασφάλεια και η βία παίρνουν τέλος όταν βιώσουμε μια εσωτερική σύνδεση με τη θεϊκή ενέργεια που υπάρχει μέσα μας, μια σύνδεση που περιγράφεται από τους μύστες όλων των παραδόσεων. Τα «συμπτώματα» που μας δείχνουν ότι έχουμε αποκαταστήσει αυτή τη σύνδεση είναι μια αίσθηση ελαφρύτητας (σαν «να πετάμε»), και μια συνεχής αίσθηση αγάπης. Αν οι ενδείξεις αυτές υπάρχουν, η σύνδεση είναι πραγματική. Αν όχι, είναι προσποιητή.