8. Η Διαπροσωπική Ηθική

Μπορούμε να αυξήσουμε τη συχνότητα των καθοδηγητικών συμπτώσεων, με το να εξυψώσουμε ψυχικά κάθε άνθρωπο που εμφανίζεται στη ζωή μας. Πρέπει να προσέξουμε να μη χάσουμε την εσωτερική μας σύνδεση σε ρομαντικές σχέσεις. Η εξύψωση των άλλων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ομάδες, όπου κάθε μέλος μπορεί να νιώσει την ενέργεια όλων των άλλων. Με τα παιδιά, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αρχική τους ασφάλεια και ανάπτυξη. Βλέποντας την ομορφιά σε κάθε πρόσωπο, υψώνουμε τους άλλους στο επίπεδο του σοφότερου εαυτού τους και αυξάνουμε τις πιθανότητες να ακούσουμε ένα συγχρονιστικό μήνυμα.