25. Το πορτρέτο ενός φίλου

 

Το πορτρέτο ενός φίλου μου, όπως τον βλέπω μετά τον Αύγουστο του 2001. Η πρώτη αυρική λωρίδα είναι σκούρα μπλε λουλακί, περιέχει δηλαδή σκούρο μπλε με κόκκινο. Αυτό το μπλε ονομάζεται ινδικό μπλε και είναι γνωστό σαν indigo blue. Ο όρος «παιδιά indigo» προέκυψε από τη θέαση της αύρας τους, που είναι αυτό το χρώμα. Και ο φίλος είναι ένα «παιδί indigo».
Το λουλακί και γενικά το μωβ χρώμα αποτελείται από μπλε και κόκκινο. Το μπλε φως είναι η δόνηση του πέμπτου ενεργειακού μας κέντρου, που όπως λέει ο Δάσκαλος «είναι το κέντρο που εκπέμπει και δέχεται ενέργειες διανοητικής υφής».

Παρατηρώντας την ενεργειακή δομή των ανθρώπων, επιβεβαιώνω αυτή την αλήθεια. Το κόκκινο είναι το φως με το οποίο δονείται το πρώτο ενεργειακό μας κέντρο, «μας συνδέει με τη γήινη υπόστασή μας, και μέσω αυτού δεχόμαστε τις γήινες δονήσεις». Η μωβ αύρα, άρα, δηλώνει ένα πνευματικό άνθρωπο που έχει ενώσει μέσα του τον γήινο με τον θεϊκό του εαυτό.

Αυτό είναι το φως του έβδομου ενεργειακού μας κέντρου, στην κορυφή του κεφαλιού μας. Το κέντρο αυτό «μας συνδέει με τη θεϊκή μας υπόσταση και μέσω αυτού δεχόμαστε τις συμπαντικές δονήσεις και ενωνόμαστε με τον ανώτερο εαυτό μας», εμπειρία την οποία αρχίζω να έχω σ' αυτή τη ζωή και διαπιστώνω πόσο δύσκολο είναι να ανοιχτώ ολικά στο Φως.