15. Γήινη αναγνώριση; ευχαριστώ, δεν θα πάρω!Μακριά από μας τα δεσμά
της επιδοκιμασίας των ανθρώπων⋅
ζήτω η ελευθερία!
Ο έπαινος και η αποδοκιμασία
δεν διαφοροποιούν το στόχο μας.
Όταν αγαπάμε αυτό που κάνουμε,
έχουμε την αποδοχή του Θεού,
που είπε ν' ακούμε την καρδιά μας.

...


Ζούμε και δρούμε ελεύθεροι από τη γνώμη των άλλων.
Η αξία μας είναι σταθερή και αμετάβλητη είτε μας επαινούν
είτε μας κατακρίνουν. Το έπαθλο στα ψυχικά αγωνίσματα
της ζωής το απονέμει μόνο ο Θεός, και κανένας άνθρωπος.

...


Δεν προσδοκούμε κανένα αποτέλεσμα από την εργασία μας.
Ό,τι κάνουμε το κάνουμε μόνο επειδή μας ευχαριστεί.
Ποτέ δεν δουλεύουμε με τελεολογικούς σκοπούς, γιατί
όσο είμαστε στη Γη, το μέλλον θα είναι πάντα μπροστά
και το αποτέλεσμα της εργασίας μας, ούτως ή άλλως,
δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Previous Home
Main Menu
Next