32. Τελικά, η Πίστη είναι στο DNA;


Βρε τι σου είμαστε εμείς!
Ακόμα κι όταν δεν πιστεύουμε, πιστεύουμε!
Η πίστη είναι στα κύτταρά μας, γιατί είναι η γνώση
που μαζέψαμε σταγόνα-σταγόνα,
εμπειρία την εμπειρία στις ζωές μας.
Το μυαλό θα τη δηλητηριάσει με την αμφιβολία
καμιά φορά - άνθρωποι είμαστε -
αλλά το μέσα μας παραμένει ακλόνητο.

...

Έχουμε εμπιστοσύνη στην άμεση Πρόνοια ...
τη στιγμή ακριβώς που χρειάζεται η θεία Βούληση
θα παραγγείλει και θα εμφανίσει μπροστά μας
ό,τι είναι απαραίτητο.
Δεν χρειάζεται εμείς ούτε να προνοούμε
ούτε να αποθηκεύουμε, και σ' αυτό το παρακάνουμε,
είναι αλήθεια, επειδή μας κατακυριεύει η ανασφάλεια.Previous Home
Main Menu
Next