33. Το πνεύμα είναι όλη η αγάπη ...


Ναι, όντως υπάρχουν και αόρατοι σπόροι.
Είναι αυτοί που ενσταλάζουν στην ψυχή μας
οι Δάσκαλοί μας.
Σπόροι της γνώσης, σπόροι της αφύπνισης,
σπόροι της υπομονής.
Αόρατοι σπόροι με ορατό αποτέλεσμα,
όταν φυτρώσουν.

...

Οι σοφοί δίνουν συμβουλές χωρίς να πληρώνονται.
Γιατί η σωτηρία της ψυχής δεν είναι επάγγελμα
ούτε μπορεί κανείς να σταδιοδρομήσει διδάσκοντας τη θεϊκή γνώση (!)
Σκεφτείτε ότι ο Σωκράτης, που πλήρωσε με τη ζωή του
το ότι δεν έπαιρνε χρήματα, υποστήριζε ακριβώς αυτό :
οι νέοι δεν πρέπει να αφήνουν τους φίλους τους
και τις ελεύθερες συζητήσεις, που ανασύρουν τη γνώση εντός τους,
και να πληρώνουν τις γνώσεις των «ειδικών» ...
Φανταστείτε μόνο τον Ιησού να χρέωνε τη διδασκαλία Του ...
Τι προσοδοφόρο και άθλιο επάγγελμα!Previous Home
Main Menu
Next