Ομιλία IV


Ο χώρος κατακλύστηκε από το μουρμουρητό των νεκρών, που είπαν :

Μιλήσέ μας για θεούς και διαβόλους, καταραμένε!

Ο θεός-ήλιος είναι το υπέρτατο καλό· ο διάβολος είναι το αντίθετο. Έτσι έχετε δύο θεούς. Υπάρχουν, όμως, και πολλά υψηλά και καλά πράγματα, όπως και πολλά μεγάλα κακά. Ανάμεσά τους υπάρχουν δύο θεοί-διάβολοι· ο ένας είναι αυτός που ΚΑΙΕΙ, ο άλλος αυτός που ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ.

Αυτός που καίει είναι ο ΕΡΩΣ, ο οποίος έχει τη μορφή της φλόγας. Η φλόγα δίνει φως, επειδή αναλώνεται. Αυτός που αναπτύσσει είναι το ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Βλασταίνει και, όπως αναπτύσσεται, σωρεύει έμβια ύλη. Ο έρως πυρακτώνεται και πεθαίνει. Το δέντρο της ζωής, όμως, αναπτύσσεται αργά και σταθερά στον άπειρο χρόνο.

Το καλό και το κακό είναι ενωμένα στη φλόγα.

Το καλό και το κακό είναι ενωμένα στην ανάπτυξη του δέντρου.

Στη θεϊκότητά τους στέκονται αντιμέτωπες η ζωή και η αγάπη.

Αναρίθμητοι, σαν το πλήθος των αστεριών, είναι οι θεοί και οι διάβολοι.

Κάθε αστέρι είναι ένας θεός, και κάθε χώρος που καταλαμβάνει ένα αστέρι, είναι ένας διάβολος. Η κενή-πληρότητα του όλου, όμως, είναι το πλήρωμα.

Η λειτουργία του όλου είναι ο Αμπραξάς, στον οποίον αντιτίθεται μόνο το αναποτελεσματικό.

Το τέσσερα είναι ο αριθμός των βασικών θεών, όπως είναι και ο αριθμός των διαστάσεων του κόσμου.

Το Ένα είναι η αρχή, ο θεός-ήλιος.

Το Δύο είναι ο Έρως, επειδή συνενώνει το ζευγάρι και διαχέει τον εαυτό του στο φως.

Το Τρία είναι το Δέντρο της Ζωής, επειδή γεμίζει το χώρο με ενσώματες μορφές.

Το Τέσσερα είναι ο διάβολος, επειδή ανοίγει ό,τι είναι κλειστό.

Ο,τιδήποτε είναι πλασμένο από ενσώματη φύση, αυτός το διαλύει· είναι ο καταστροφέας εντός του οποίου τα πάντα καταλήγουν στο τίποτα.

Για μένα, που μου έχει δοθεί η γνώση για την πολλαπλότητα και την ποικιλία των θεών, έχει καλώς. Αλλά ουαί και αλίμονο σε σας, που αντικαθιστάτε αυτούς τους ασύμβατους πολλούς μ' ένα μοναδικό θεό. Διότι με αυτό που κάνετε, προκαλείτε την οδύνη, η οποία τρέφεται από τη μη κατανόηση και ακρωτηριάζετε το ον του οποίου η φύση και ο σκοπός είναι η χωριστικότητα. Πώς μπορείτε να είστε αληθινοί απέναντι στην ίδια σας τη φύση, όταν προσπαθείτε να μετατρέψετε τους πολλούς σ' έναν; Αυτό που εσείς κάνετε στους θεούς, συμβαίνει και σε σας με τον ίδιο τρόπο. Γίνεστε όλοι ίσοι και συνεπώς η φύση σας ακρωτηριάζεται. Η ισότητα θα επικρατήσει όχι για το θεό, αλλά για χάρη του ανθρώπου και μόνο. Γιατί οι θεοί είναι πολλοί, ενώ οι άνθρωποι λίγοι. Οι θεοί είναι δυνατοί και μπορούν ν' αντέξουν την πολλαπλότητά τους. Επειδή, όπως και τα αστέρια, αντέχουν στη μοναξιά, διαχωρισμένοι από τεράστιες αποστάσεις. Οι άνθρωποι, όμως, είναι αδύναμοι και δεν μπορούν ν' αντέξουν την πολλαπλή τους φύση. Γι' αυτό και ζουν μαζί και χρειάζονται την κοινωνία ώστε να μπορούν ν' αντέξουν τη χωριστικότητά τους. Προς χάριν της λύτρωσης, σας διδάσκω την αλήθεια που έχει απορριφθεί, χάριν της οποίας απορρίφθηκα εγώ.

Η πολλαπλότητα των θεών αντιστοιχεί στην πολλαπλότητα του ανθρώπου.

Αναρίθμητοι θεοί αναμένουν την ανθρώπινη κατάσταση.

Αναρίθμητοι θεοί υπήρξαν άνθρωποι. Ο άνθρωπος συμμετέχει στη φύση των θεών. Έρχεται από τους θεούς και πηγαίνει προς το θεό.

Συνεπώς, όπως δεν ωφελεί να σκεπτόμαστε το πλήρωμα, άλλο τόσο ανώφελο είναι να λατρεύουμε την πολλαπλότητα των θεών. Λιγότερο απ' όλα ωφελεί να λατρεύουμε τον πρώτο θεό, την αποτελεσματική αφθονία και το summum bonum (υπέρτατο καλό). Με την προσευχή μας δεν μπορούμε ούτε να προσθέσουμε τίποτα, ούτε και να πάρουμε τίποτα απ' αυτό· γιατί το αποτελεσματικό κενό θα ρουφήξει όλο το υπέρτατο καλό.

Οι φωτεινοί θεοί απαρτίζουν τον ουράνιο κόσμο. Είναι πολλαπλός και επεκτείνεται και αυξάνεται διαρκώς. Ο θεός-ήλιος είναι ο ανώτατος άρχων αυτού του κόσμου.

Οι σκοτεινοί θεοί απαρτίζουν τον γήινο κόσμο. Είναι απλοί· μειώνονται και ελαττώνονται διαρκώς. Ο διάβολος είναι ο κατώτατος άρχων του γήινου κόσμου, το πνεύμα της σελήνης, δορυφόρος της γης, μικρότερος, ψυχρότερος και πιο νεκρός από τη γη.

Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη δύναμη των ουράνιων θεών και αυτών της γης. Οι ουράνιοι θεοί μεγεθύνουν, οι γήινοι θεοί ελαττώνουν. Απεριόριστη είναι και των δύο η κίνηση.


 
Η Μεταφυσική στον Κ.Π. Καβάφη... *
Η Μεταφυσική στον Κ.Π. Καβάφη... *