Ομιλία V


Οι νεκροί χλεύασαν και φώναξαν : δίδαξέ μας τρελέ για την εκκλησία και τη θεία κοινωνία.

Ο κόσμος των θεών εκδηλώνεται στην πνευματικότητα και τη σεξουαλικότητα. Οι ουράνιοι θεοί εμφανίζονται στην πνευματικότητα, οι γήινοι στη σεξουαλικότητα.

Η πνευματικότητα συλλαμβάνει και περικλείει. Η φύση της είναι θηλυκή και γι' αυτό την ονομάζουμε MATER COELESTIS, ουράνια μητέρα. Η σεξουαλικότητα γεννά και δημιουργεί. Η φύση της είναι αρσενική και γι' αυτό την ονομάζουμε PHALLOS, γήινο πατέρα.

Η σεξουαλικότητα του άντρα είναι περισσότερο γήινη, η σεξουαλικότητα της γυναίκας είναι περισσότερο πνευματική.

Η πνευματικότητα του άντρα είναι περισσότερο ουράνια, τείνει προς το μεγαλύτερο.

Η πνευματικότητα της γυναίκας είναι περισσότερο γήινη, τείνει προς το μικρότερο.

Ψεύτικη και διαβολική είναι η πνευματικότητα του άντρα, που τείνει προς το μικρότερο.

Ψεύτικη και διαβολική είναι η πνευματικότητα της γυναίκας, που τείνει προς το μεγαλύτερο.

Η κάθε μία πρέπει να κατευθυνθεί στη θέση της.

Ο άντρας και η γυναίκα γίνονται διάβολοι ο ένας για τον άλλον, όταν δεν χωρίζουν τους πνευματικούς δρόμους τους, γιατί η φύση της creatura είναι η χωριστικότητα.

Η σεξουαλικότητα του άντρα έχει γήινο προσανατολισμό, η σεξουαλικότητα της γυναίκας πνευματικό. Ο άντρας και η γυναίκα γίνονται διάβολοι ο ένας για τον άλλον όταν δεν διαχωρίζουν τη σεξουαλικότητά τους.

Ο άντρας θα γνωρίσει το μικρότερο, η γυναίκα το μεγαλύτερο.

Ο άντρας θα διαχωρίσει τον εαυτό του τόσο από την πνευματικότητα όσο και από τη σεξουαλικότητα. Θα ονομάσει την πνευματικότητα Μητέρα και θα την τοποθετήσει ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Θα ονομάσει τη σεξουαλικότητα Φαλλό και θα την τοποθετήσει ανάμεσα στον εαυτό του και τη γη. Διότι η Μητέρα και ο Φαλλός είναι υπεράνθρωποι δαίμονες, που αποκαλύπτουν τον κόσμο των θεών. Για μας είναι πιο αποτελεσματικοί απ' τους θεούς, γιατί είναι πιο στενά συνδεδεμένοι με τη φύση μας. Αν δεν διαχωρίσετε τους εαυτούς σας από τη σεξουαλικότητα και την πνευματικότητα και δεν θεωρήσετε ότι η φύση τους είναι πάνω και πέρα από σας, τότε παραδίδεστε σ' αυτές, δηλαδή, στις ιδιότητες του πληρώματος. Η πνευματικότητα και η σεξουαλικότητα δεν είναι ιδιότητες δικές σας, ούτε πράγματα τα οποία κατέχετε και περιέχετε. Αντίθετα, αυτές σας κατέχουν και σας περιέχουν΄ διότι είναι ισχυροί δαίμονες, εκδηλώσεις των θεών, συνεπώς είναι πράγματα που σας ξεπερνούν και αυθύπαρκτα. Κανένας άνθρωπος δεν έχει αφ' εαυτού του πνευματικότητα ή σεξουαλικότητα. Υπόκειται απλά στο νόμο της πνευματικότητας και της σεξουαλικότητας.

Κανένας άνθρωπος, συνεπώς, δεν γλιτώνει απ' αυτούς τους δαίμονες. Θα πρέπει να τους θεωρήσετε δαίμονες, αλλά και κοινό σκοπό και κίνδυνο, ένα κοινό βάρος με το οποίο η ζωή σας έχει επιφορτώσει. Με τον ίδιο τρόπο και η ζωή είναι για σας κοινός σκοπός αλλά και κίνδυνος, όπως οι θεοί και πρώτος απ' όλους ο τρομερός Αμπραξάς.

Ο άνθρωπος είναι αδύναμος, συνεπώς η κοινωνία τού είναι απαραίτητη. Αν η κοινωνία σας δεν βρίσκεται κάτω από το σημείο της Μητέρας, τότε είναι κάτω από το σημείο του Φαλλού. Καμία κοινωνία δεν είναι μαρτύριο και αρρώστια. Να κοινωνείτε στα πάντα είναι διαμελισμός και διάλυση.

Η χωριστικότητα οδηγεί στη μοναχικότητα. Η μοναχικότητα είναι αντίθετη στην κοινωνία. Εξαιτίας, όμως, της αδυναμίας του ανθρώπου απέναντι στους θεούς και τους δαίμονες και τον ανίκητο νόμο τους, χρειάζεται η κοινωνία. Συνεπώς, θα υπάρξει όση κοινωνία είναι αναγκαία όχι για χάρη του ανθρώπου, αλλά εξαιτίας των θεών. Οι θεοί σάς επιβάλλουν την κοινωνία. Όσο περισσότερο σας πιέζουν τόσο περισσότερο αναγκαία γίνεται η κοινωνία και μεγαλώνει το κακό.

Στην κοινωνία, ας ενδώσει ο κάθε άνθρωπος στους άλλους ώστε η κοινωνία να διατηρηθεί΄ επειδή τη χρειάζεστε.

Στη μοναχικότητα, ο ένας άνθρωπος θα είναι ανώτερος από τους άλλους έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος να συναντηθεί με τον εαυτό του και ν' αποφύγει τη δουλεία.

Στην κοινωνία θα υπάρξει εγκράτεια.

Στη μοναχικότητα θα υπάρξει ασωτία.

Η κοινωνία είναι βάθος.

Η μοναχικότητα είναι ύψος.

Το σωστό μέτρο στην κοινωνία εξαγνίζει και συντηρεί.

Το σωστό μέτρο στη μοναχικότητα εξαγνίζει και αυξάνει.

Η κοινωνία μάς δίνει ζεστασιά, η μοναχικότητα μας δίνει φως.