Η εργασία "Η Μεταφυσική στον Κ.Π. Καβάφη" βασίζεται, στο μεγαλύτερο μέρος της,

στις «Επιστολές Διδασκάλων»

Copyright © Τίλντα Νέγρη, 2008


Περιεχόμενα


1.   Μεγάλα κ' υψηλά τριγύρω μου έχτισαν τείχη

2.   Εάν η γη καλύπτεται με σκότος μη φοβείσαι.
      Μη ό,τι είναι έρεβος νόμιζε διαρκές.

3.   Μια εξαίρετη θα κάμω πανοπλία

4.   Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή

5.   Το χρέος σου είναι να ενδίδης, να ενδίδης πάντοτε εις τας Επιθυμίας
      που είναι τα τελειότερα πλάσματα των τελειοτέρων θεών

6.   Έναν καϋμό βαθύ μονάχα είχε

7.   Και καθημερινώς, την κεφαλήν της αίρει υψηλοτέραν

8.   Σ' άλλη ζωή θα τάξερε η καρδιά μας

9.   Κ' αισθηματοποιήθηκες ολόκληρο, για μένα

10.   Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί

11.   Ούτος Εκείνος

12.   Ο Έρως με την εξαίσια του ισχύν

13.   Στίχους της ηδονής της εκλεκτής, που πηαίνει
       προς άγονην αγάπη κι αποδοκιμασμένη

14.   Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες

15.   Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώση

16.   Πιστεύω το μετέπειτα

17.   Καθώς κ' εμείς τα λόγια τα παληά
       είπαμε μ' άλλον τρόπο