1. 5 Οκτωβρίου 1995, Ζάντος

2. 20 Οκτωβρίου 1995, Ζάντος

3. 26 Οκτωβρίου 1995, Ζάντος

4.31 Οκτωβρίου 1995, Ο Οδηγός σου

5. 7 Νοεμβρίου 1995, Ζάντος

6.12 Νοεμβρίου 1995, Ζάντος

7. 13 Νοεμβρίου 1995, Ιησούς

8.17 Νοεμβρίου 1995, Omraam Mikhael Aivanhov

9. 1η Δεκεμβρίου 1995, Ο Διδάσκαλος

10. 2 Δεκεμβρίου 1995, Omraam Mikhael Aivanhov

11. 22 Δεκεμβρίου 1995 (λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα), Ιησούς

12. 26 Δεκεμβρίου 1995, Ιησούς

13. 11 Ιανουαρίου 1996, Ιησούς

14. 18 Ιανουαρίου 1996, Ζάντος

15. 24 Ιανουαρίου 1996, Ζάντος

16. 28 Ιανουαρίου 1996, Δίας

17. 30 Ιανουαρίου 1996, Ζάντος – Aivanhov

18.1η Φεβρουαρίου 1996, Ζάντος

19.12 Φεβρουαρίου 1996, Ζάντος – Aivanhov – Ιησούς

20. 22 Φεβρουαρίου 1996, Οι Διδάσκαλοι Δίας, Ιησούς

21. 28 Φεβρουαρίου 1996, Δίας – Ιλλαρίων

           28 Φεβρουαρίου 1996, Ιλλαρίων

22. 3 Μαρτίου 1996, Ο Διδάσκαλος Ιλλαρίων

23. 10 Μαρτίου 1996, Ο Διδάσκαλος Ζάντος

24. 16 Μαρτίου 1996, Ο Διδάσκαλος Δίας

25. 23 Μαρτίου 1996, Ζάντος, Διδάσκαλος της Λευκής Αδελφότητας

26. 29 Μαρτίου 1996, Ζάντος

27. 7 Απριλίου 1996 (Κυριακή των Βαΐων), Ιησούς

28. 14 Απριλίου 1996, Δίας

29. 8 Μαΐου 1996, Ιησούς

30. 4 Ιουνίου 1996, Ο Διδάσκαλος Δίας

31. 4 Ιουνίου 1996 (βράδυ), Δίας

32. 9 Ιουνίου 1996, Ιησούς

33. 12 Ιουνίου 1996, O.M. Aivanhov – Ιλλαρίων

34. 13 Ιουνίου 1996, Ζάντος

35. 25 Ιουνίου 1996, Οι Διδάσκαλοι

36. 11 Ιουλίου 1996, Ιησούς

37. 11 Αυγούστου 1996, Ιησούς

38. 26 Αυγούστου 1996, Ζάντος

39. 4 Σεπτεμβρίου 1996, Ζάντος

40. 7 Σεπτεμβρίου 1996, Ο Διδάσκαλός σου Ζάντος

41. 20 Σεπτεμβρίου 1996, Ζάντος

42.23 Σεπτεμβρίου 1996, Ζάντος

43. 17 Οκτωβρίου 1996

44. 24 Οκτωβρίου 1996, οι Διδάσκαλοι

45. 11 Νοεμβρίου 1996, ο Διδάσκαλος

           11 Νοεμβρίου 1996, οι Διδάσκαλοι

46. 27 Νοεμβρίου 1996, Ιησούς

47. 1η Δεκεμβρίου 1996, Ιησούς

48. 8 Δεκεμβρίου 1996, Ιησούς

49.28 Δεκεμβρίου 1996, Ιησούς

50. 2 Ιανουαρίου 1997, Ο Διδάσκαλος Ιησούς

51. 23 Ιανουαρίου 1997, Οι Διδάσκαλοι Ζάντος, Ιησούς

52. 24 Ιανουαρίου 1997, Οι Διδάσκαλοι

53. 21 Φεβρουαρίου 1997, Ιησούς

54. 2 Μαρτίου 1997, Ο Διδάσκαλος Ζάντος

55. 8 Μαρτίου 1997, Ιησούς

56.13 Απριλίου 1997, Ιησούς

57. 16 Απριλίου 1997, Ιησούς

58.16 Απριλίου 1997, Ιησούς

59. 22 Απριλίου 1997, Ιησούς

60. 25 Απριλίου 1997 (Μεγάλη Παρασκευή), Ιησούς

61.6 Μαΐου 1997, Ιησούς

62. 3 Ιουνίου 1997, Ιησούς

63. 30 Ιουνίου 1997, Ιησούς

64. 2 Ιουλίου 1997, Ιησούς

65. 7 Ιουλίου 1997, Ιησούς

66. 9 Ιουλίου 1997, Ιησούς

67.14 Ιουλίου 1997, Ιησούς

68.16 Ιουλίου 1997, Ιησούς

69.26 Ιουλίου 1997, Ο Προαιώνιος - Ο Μονογενής - Ο Εις των όντων

70.11 Σεπτεμβρίου 1997, Ιησούς

71.16. 9. 1997 (Πανσέληνος και έκλειψη Σελήνης), Ο Διδάσκαλος

72. 21 Σεπτεμβρίου 1997, Ιησούς

73. 24 Σεπτεμβρίου 1997, Ιησούς

74. 27 Σεπτεμβρίου 1997, Ιησούς

75.6 Οκτωβρίου 1997, Ιησούς

76. 10 Οκτωβρίου 1997, Ο Διδάσκαλος

77. 11 Οκτωβρίου 1997, Ο Διδάσκαλος

78.12 Οκτωβρίου 1997, Ιησούς

79.16 Οκτωβρίου 1997 (Πανσέληνος), Διδάσκαλος Ιησούς

80.23 Νοεμβρίου 1997, Ο Διδάσκαλος Ιησούς

81. 5 Δεκεμβρίου 1997, Ιησούς

82.10 Δεκεμβρίου 1997, Διδάσκαλοι Ιησούς – Δίας

83.Χριστούγεννα, 25.12.97, Ιησούς

84. 11 Ιανουαρίου 1998, Ο Διδάσκαλος

85. 25 Ιανουαρίου 1998, Ιησούς

86. 27 Ιανουαρίου 1998, Ο Υιός

87. 2 Φεβρουαρίου 1998, Ο Υιός

88. 2 Φεβρουαρίου 1998, Ο Υιός

89. 15 Φεβρουαρίου 1998, Ιησούς

90. 27 Φεβρουαρίου 1998, Ιησούς

91. 23 Μαρτίου 1998 (λίγες μέρες πριν το Πάσχα), Ιησούς

92. 31 Μαρτίου 1998, Ιησούς

93. Κυριακή 26.4.98 (του Θωμά), ο Λόγος

94. 10 Μαΐου 1998, Διδάσκαλος Ιησούς

95. 21 Μαΐου 1998, Ιησούς

96.22 Μαΐου 1998, Διδάσκαλος O.M. Aivanhov

97.15 Ιουνίου 1998, Ο Υιός

98.18 Ιουνίου 1998, Ο Υιός

99. 30 Ιουνίου 1998, Ο Υιός

100. 11 Ιουλίου 1998, Ο Υιός

101.18 Ιουλίου 1998, Ιησούς

102. 23 Αυγούστου 1998, Ο Υιός

103. 28 Αυγούστου 1998, Ο Υιός

104. 4 Οκτωβρίου 1998, Ο Υιός

105. 5 Οκτωβρίου 1998, Ο Υιός

106. 8 Οκτωβρίου 1998, Ο Υιός

107. 23 Δεκεμβρίου 1998, Ο Υιός

108.20 Ιανουαρίου 1999, Ο Υιός

109. 24 Ιανουαρίου 1999, Ο Υιός

110.23 Φεβρουαρίου 1999, Ο Υιός

111.29 Μαρτίου 1999, Διδάσκαλος Δίας

112. 1η Απριλίου 1999, Ο Υιός

113. 8 Απριλίου 1999 (Μεγ. Πέμπτη) O.M. Aivanhov

114. 10 Απριλίου 1999 (Μεγ. Σάββατο) Ιησούς

115.14 Απριλίου 1999, Ο Υιός

116.19 Απριλίου 1999, Ο Υιός

117. 27 Απριλίου 1999, Ο Υιός

118. 5 Μαΐου 1999, Ιησούς

119. 12 Μαΐου 1999, Ο Υιός

120. 20 Μαΐου 1999 (της Αναλήψεως), ΙησούςΕπιστολές Διδασκάλων – Περιεχόμενα – Το Εν - to-en.gr