9. Η Μετατόπιση του ¶ξονα της Γης -
    Ο σχεδιασμός του νέου χάρτη


9.1 Το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε
9.2 Η Αφρική
9.3 Η Ευρώπη
9.3α Η Γαλλία
9.3β Η Αγγλία
9.4 Η Ασία
9.5 Η Αυστραλία
9.6 Οι Η.Π.Α.
9.7 Η Βόρεια Αμερική
9.8 Η Νότια Αμερική και η Ανταρκτική
9.9 Η μετατόπιση επηρεάζει τους ανθρώπους
9.10 Ανακούφιση από τους διαστημικούς σταθμούς

 

 


Back