«Η δύναμη της σκέψης»

Διεισδύουμε στα μυστήρια της θεϊκής δημιουργίας

Αν πρέπει να ξέρετε κάτι, είναι ότι όλες οι σκέψεις, όσο αδύναμες και ασήμαντες κι αν είναι, είναι μια πραγματικότητα. Μπορούμε μάλιστα και να τις δούμε, υπάρχουν άνθρωποι που τις βλέπουν. Ασφαλώς, στο φυσικό επίπεδο, η σκέψη μένει αόρατη και ασύλληπτη, είναι όμως πραγματική. Και στο χώρο της, με τα αιθέρια υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένη, είναι μια ζωντανή και μάλιστα δρώσα οντότης.
Η άγνοια αυτής της αλήθειας είναι η αιτία πολλών δυστυχιών: οι άνθρωποι δε βλέπουν, δεν αισθάνονται ότι η σκέψη εργάζεται, ότι χτίζει ή ότι γκρεμίζει και ξεσκίζει, και αφήνονται να σκέφτονται οτιδήποτε, δίχως να ξέρουν ότι κλείνουν μόνοι τους το δρόμο τους για την εξέλιξη.

Την πιο υπέροχη δύναμη που ο Θεός μπορούσε να παραχωρήσει, τη χάρισε στο πνεύμα. Και καθώς κάθε σκέψη είναι διαποτισμένη από αυτή τη δύναμη του πνεύματος που τη δημιούργησε, φυσικά ενεργεί. Αν το ξέρετε αυτό, μπορείτε να γίνετε ευεργέτες της ανθρωπότητας. Μέσα από το διάστημα, μέχρι τις πιο μακρινές περιοχές, καθένας μπορεί να στέλνει τις σκέψεις του σαν αγγελιοφόρους, σαν φωτεινά πλάσματα, και να τους αναθέτει να βοηθούν τους ανθρώπους, να τους παρηγορούν, να τους φωτίζουν, να τους θεραπεύουν. Εκείνος που κάνει συνειδητά αυτή την εργασία διεισδύει λίγο λίγο στα μυστήρια της θεϊκής δημιουργίας.