Η Αυτοβιογραφία του Φωτός

Μας περιβάλλει το παρελθόν

(...)
Ας σημειωθεί ότι η αποκάλυψη του παρελθόντος έχει φθάσει σήμερα μέχρι και την «βρεφική» ηλικία του Σύμπαντος, λίγες μόνο εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια μετά την Μεγάλη Έκρηξη. Πράγματι, ο ειδικός δορυφόρος, που όπως είδαμε εκτοξεύθηκε στο Διάστημα για να ανιχνεύσει την ακτινοβολία μικροκυμάτων, αποτύπωσε κάποιους ανεπαίσθητους κυματισμούς, κάποιες «ρυτίδες» στην ισότροπη δομή της. Οι ρυτίδες αυτές απηχούν τον αργό αλλά σταθερό σχηματισμό των γαλαξιών.

Στο αρχέγονο φως ανακαλύφθηκαν λοιπόν τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιωνίως Απόντος. Το ίδιο του το Πρόσωπο δεν επιτρέπεται να αντικρίσει ο άνθρωπος. Είναι ένα όριο, προς το απώτατο παρελθόν, που τίθεται πάλι από το φως΄ αφού, πριν από τον σχηματισμό των γαλαξιών, η φωτεινή ακτινοβολία είναι εγκλωβισμένη στις συνεχείς συγκρούσεις της με την ύλη. Η Μεγάλη Αρχή θα παραμείνει ίσως προσιτή στον νου, αλλά όχι στις αισθήσεις και στα τεχνολογικά μας επιτεύγματα.

......................
 
     
Η Μεταφυσική στον Κ.Π. Καβάφη... *