11 Ιανουαρίου 1998

 

Κοίταξε τη Σελήνη και αναγνώρισε μέσα της το Φως καθρεφτισμένο. Όπως ο Αδάμ παραχώρησε μία πλευρά του για να δημιουργηθεί η γυναίκα, έτσι η Σελήνη αποκόπηκε από το σώμα του Ήλιου για να αντικατοπτρίζει το Φως του, ακόμα και όταν η νύχτα Τον κρύβει από τα μάτια των τέκνων του. Κι όπως η Σελήνη είναι ετερόφωτη, έτσι και η γυναίκα μεταφέρει στον κόσμο το φως του συζύγου της. Αυτός της παρέχει το Φως που σπέρνει τους νέους καρπούς, το Φως που τη γονιμοποιεί.

Ο Διδάσκαλος