«Η δύναμη της σκέψης»

«Ο Πατέρας μου εργάζεται κι εγώ εργάζομαι μαζί Του»

Εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια δεν εμβάθυνε ακόμα κανείς στη σημασία αυτής της φράσης: «Ο Πατέρας μου εργάζεται κι εγώ εργάζομαι μαζί Του». Δεν αναρωτήθηκε μάλιστα κανείς τι ήταν αυτή η εργασία του Θεού, ούτε πώς Εκείνος εργαζόταν, ούτε γιατί ο Ιησούς συνεταιρίστηκε μαζί Του. Στην πραγματικότητα, έχει γιγάντια σημασία! Ούτε εγώ μπορώ ακόμα να ισχυριστώ ότι έχω καταλάβει. Ναι, σου φέρνει ίλιγγο.

Αυτή η εργασία του Χριστού είναι μια εργασία του πνεύματος, της σκέψης, για να εξαγνιστούν τα πάντα, να εναρμονιστούν, να φωτιστούν τα πάντα ... για να συγκλίνουν προς τη θεϊκή Πηγή ώστε το νερό αυτής της Πηγής να μπορέσει να φέρει τη ζωή στη γη και τα πλάσματα που την κατοικούν. Να γιατί ο Ιησούς παρακαλούσε τον Θεό να δώσει στους μαθητές του την άφθονη ζωή, επειδή η ζωή είναι το θεϊκό νερό που κάνει τα πάντα να μεγαλώνουν. Αν ο άνθρωπος στερηθεί αυτό το νερό, αυτή τη ζωή, δεν είναι παρά μια έρημος. Η εργασία του Χριστού είναι να κάνει τη ζωή να κυλάει, κι αυτήν ακριβώς τη δουλειά πρέπει ο άνθρωπος, γιος του Θεού, να μάθει να εκτελεί.