«Η δύναμη της σκέψης»

Πού βρίσκει ο εσωτερικός άνθρωπος τη δύναμη και τη γαλήνη;

Οι άνθρωποι που έδωσαν προτεραιότητα στην εσωτερική ζωή, στη σκέψη, στη θέληση, στο πνεύμα, υπερτερούν όλων των άλλων σε αυτοκυριαρχία, σε δύναμη, σε γαλήνη, σε πληρότητα. Αυτά είναι διαπιστωμένα γεγονότα που όμως δεν μελετήθηκαν ποτέ επιστημονικά, αλλά αφέθηκαν στους ψυχολόγους και τους μυστικιστές. Η επίσημη επιστήμη όφειλε, εδώ και πολύ καιρό, να έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, αφού ό,τι συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το αγνοεί κανείς. Έπρεπε να μελετήσουν με ποια μέσα κατάφεραν οι Σοφοί, οι Μύστες, να νικήσουν όλες τις δοκιμασίες, τι χρησιμοποίησαν, που βρήκαν αυτά τα στοιχεία. Αλλά όχι, δεν έχει γίνει τίποτα σ' αυτόν τον τομέα. Κι αυτό είναι ένα τεράστιο κενό. Κάποια μέρα θα της το καταλογίσουν της επιστήμης το ότι παραμέλησε αυτό το θέμα.