10 Μαρτίου 1996

 

Οι προσκείμενοι στο δρόμο του Θεού ακολουθούν τα σημάδια όταν η πορεία δεν είναι ξεκάθαρα απλωμένη μπροστά στα μάτια τους. Τα σημάδια είναι αμυδρά όταν η απόφαση είναι ασταθής ακόμα, και είναι έντονα όταν η πράξη έχει γίνει πια παρελθόν. Μη συγχέετε τους όρους «σημεία» και «τιμωρία». Δεν υφίσταται τιμωρία σ’ ένα σύμπαν όπου όλα είναι οικοδομημένα από την Πρωταρχική Αγάπη. Δεχθείτε λοιπόν τα επακόλουθα μιας πράξης ως «σημεία» επιβεβαίωσης ή αποτροπής.

Ο Δρόμος απαιτεί, εκτός από διάθεση ανάλυσης εσωτερικής, και ανάληψη αποφάσεων. Οι αποφάσεις πρέπει να μη βασίζονται σε συναισθήματα παροδικά, αλλά σε αρχές αμετάβλητες. Η πίστη στις αρχές είναι η σίγουρη κατεύθυνση προς τη σωστή έκβαση. Να είστε ακλόνητοι στις αρχές και βέβαιοι πως ο Δρόμος οδηγεί με ασφάλεια στη Δικαίωση.

Ο Χρόνος της γήινης σύμβασης οφείλει να μη σπαταλιέται. Ο Χρόνος είναι άπειρος, όμως οι ενσαρκώσεις υπόκεινται σε ρυθμικό βηματισμό που πρέπει να ακολουθείται.

Στο Σύμπαν δεν υπάρχει γήρανση, αλλά μετασχηματισμός και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε την εξέλιξη του σώματος και να μην παρεμβαίνετε σ’ αυτήν με αφύσικους τρόπους αναστολής της, γιατί το μόνο που προκαλείται έτσι, είναι ανισορροπία στα σώματα και καθήλωση σε ψυχικό επίπεδο. Αναζητήστε τη νιότη της ψυχής σε δημιουργικά έργα. Η εξέλιξη επιφέρει δονήσεις ολοένα υψηλότερες που «χρωματίζουν» το εξωτερικό σώμα με αιώνια νεότητα και ομορφιά. Το να συμπορεύεται κανείς με το στάδιο εξέλιξής του, σε όλα τα επίπεδα, είναι ευλογία.  

Οι Μαθητές είναι μετασχηματιστές ενέργειας για τον εαυτό τους και τους άλλους. Μην κουράζεστε να συναναστρέφεστε και να βοηθάτε αλλήλους, εφ’ όσον η σύνδεση με την Πηγή σημαίνει σύνδεση με τους άλλους φωτισμένους ανθρώπους γύρω σας σε γήινο επίπεδο. Η συνειδητότητα καλλιεργείται και απλώνεται σε ολοένα ευρύτερο πεδίο, όσο η προσπάθεια εξακολουθεί. Η απομόνωση κατά τη βίωση εμπειριών, σε ανθρώπινο επίπεδο, δεν είναι ενδεδειγμένη για σας, επειδή στερεί από τα μαθήματα αυτούς που συμ-μετέχουν. Η σύνδεση με την Πηγή σημαίνει διάλογο με τους Διδασκάλους και καθοδηγητές, ενεργό δράση χωρίς φόβο αλλά με αναγωγή στις αρχές και τους νόμους, και όχι βέβαια παραίτηση απ’ τον πόνο. Η ανακούφιση δεν είναι το άμεσα ζητούμενο, αλλά η βίωση της αλήθειας και η εξαγωγή συμπερασμάτων και διδαγμάτων. Όταν αυτό επιτευχθεί, τότε ο πόνος έχει παρέλθει.
 
Χρησιμοποιείστε τον πόνο ως σημάδι επικείμενου μαθήματος. Το ανθρώπινο ένστικτο τείνει αρχικά προς την εξάλειψη του πόνου, κι αυτό είναι απολύτως σωστό, όμως για τον Μαθητή αυτό είναι δευτερεύον· πρώτο βήμα είναι η συνειδητοποίηση. Η συνειδητοποίηση, σε γήινο επίπεδο, ακολουθεί μία έντονη συναισθηματική βίωση. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πως τα συναισθήματα παίζουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ψυχική εξέλιξη, μην επιζητείτε επομένως την απάθεια.

Όσο ο Μαθητής ανέρχεται, ο ψυχισμός του γίνεται πιο ευαίσθητος και «προσβάλλεται» ευκολότερα. Αυτό δεν πρέπει να το ταυτίζετε με αδυναμία ψυχική αλλά με αλλαγή στο φάσμα των δονήσεων. Η ευσυγκινησία είναι ένα χαρακτηριστικό διεύρυνσης του πεδίου ταύτισης του ανθρώπου, σε αντίθεση με τη βιαιότητα, η οποία καταμαρτυρεί ατομικότητα περιορισμένη στον μικρό κύκλο της ανθρώπινης ύπαρξης και απουσία επαφής με την ευρύτερη ανθρώπινη συνειδητότητα.

Η ευσυγκινησία προϋποθέτει ένα μεγάλο παρελθόν πορείας για την ανθρώπινη ψυχή και οδηγεί προς πράξεις βοήθειας και συμπαράστασης. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνεται στο χαμηλό επίπεδο των κατώτερων σωμάτων, ιδιαίτερα όταν οι αποδέκτες είναι αποσυντονισμένοι από τον Ανώτερο Εαυτό τους. Η βοήθεια προσφέρεται στον Ανώτερο Εαυτό, καθοδηγείται άμεσα προς αυτόν, και τα αποτελέσματά της είναι σημαντικά, όσο και αν σε ανθρώπινο επίπεδο δεν εμφανίζονται. Η ενέργεια δεν χάνεται ποτέ, είναι τόση ακριβώς όση μεταβιβάζετε και παραμένει στο συνολικό Εγώ του άλλου έως ότου γίνει δυνατή η καθέλκυσή της από τα κατώτερα στρώματα. Σε ανθρώπους, που η επικοινωνία των σωμάτων τους είναι ομαλή, μπορείτε να διακρίνετε και σε γήινο επίπεδο τα αποτελέσματα της ενέργειας που μεταβιβάσατε.

Χρησιμοποιείστε τις γνώσεις που ως τώρα κατέχετε και προχωρήστε σε νέους χώρους μάθησης. Όσο η βίωση καταλήγει στη μάθηση, ο Δρόμος θα είναι πιο ξεκάθαρος.

Μην ξεχνάτε να ευλογείτε όλους όσοι σας φέρνουν μηνύματα απ’ τον Ουρανό.

Ο Διδάσκαλος Ζάντος