16 Απριλίου 1997

 

Όταν αναζητάς να ξεφύγεις απ' αυτή τη ζωή είναι σαν να αρνείσαι το έργο που έχεις αναλάβει να φέρεις εις πέρας. Εκείνη τη στιγμή ταυτίζεις το παρόν με την αιωνιότητα, και αρνείσαι την Αιωνιότητα για τη στιγμή.

Ο ανθρώπινος νους δεν αντιλαμβάνεται το χρόνο με τις σωστές του διαστάσεις και τον παραμορφώνει προβάλλοντας αμβλυμένες διαστάσεις σε μία περιορισμένη χωροχρονική στιγμή. Όσο η συνείδηση μεγαλώνει, ο άνθρωπος μπορεί να επεκτείνει την αντίληψη του χωροχρόνου, και τότε έχει εποπτεία που ο γήινος άνθρωπος δεν είναι ικανός να κατανοήσει, διότι, όπως οι αισθήσεις, έτσι και ο νους λειτουργεί μέσα σε κάποια φυσικά όρια, πέραν των οποίων υπάρχει γι' αυτόν το κενό.

Σ' αυτή τη φάση, η σύνδεση με τον «ευρύτερο» συνειδησιακά εαυτό δίνει τη σωστή αίσθηση για την αλήθεια, εν είδει «ενστίκτου» ή «διαίσθησης», δηλαδή, με ανεξήγητο για τον άνθρωπο κώδικα. Όμως αυτή η αίσθηση είναι και η σωστή κατεύθυνση, διότι μεταφέρει μηνύματα από την ευρύτερη συνείδηση.

Τα θαύματα μπορεί να είναι, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δυνατότητα σύλληψης του επερχόμενου καταρχήν, μέσω της σύνδεσης με τον ανώτερο εαυτό, που έχει ολική εποπτεία του χωρόχρονου, και στη συνέχεια επέμβαση στις δυνάμεις που δρουν στο παρόν και αλλαγή της πορείας τους, με επιτάχυνση και του γήινου χρόνου.

Οποιαδήποτε παρέμβαση στα γήινα πρέπει να συντελείται μόνο με θεϊκή εντολή, που σημαίνει παραίτηση της ανθρώπινης προσωπικότητας και ατομικότητας τη συγκεκριμένη στιγμή, και μετουσίωση του ανθρώπου σε καθαρό αγωγό της θείας Δυνάμεως. Η διαστρέβλωση των χωροχρονικών συντεταγμένων είναι έργο μέγιστης ευθύνης, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει ο άνθρωπος να αποσύρει κάθε εγωιστικό κίνητρο που μπορεί να κινήσει παρόμοιες διαδικασίες.

Εγώ νίκησα το θάνατο από τη σκέψη των ανθρώπων, υπενθυμίζοντάς τους το δρόμο της Αιωνιότητας. Ο θάνατος ισχύει μόνο για όσους αποφύγουν τη δοκιμασία της ζωής επτά φορές. Τότε εκείνοι μεταστοιχειώνονται και εκπίπτουν στις αρχικές βαθμίδες ζωής, διότι δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν μέσα στον εαυτό τους τα δομικά υλικά για να οικοδομήσουν ένα σώμα φωτός. Η αποσύνθεση αυτή που υφίστανται τους αφαιρεί τη συνειδητότητα, την οποία ίσως ξανααποκτήσουν εάν στη νέα τους διαδρομή αγαπήσουν τη ζωή. Η σύνθεση είναι το διακριτικό των βαθμίδων εξέλιξης. Η σύνθεση, ή αλλιώς συσπείρωση, είναι η σύγκλιση δυνάμεων του απρόσωπου Σύμπαντος γύρω από ένα κέντρο «θέλησης» ή «βούλησης», όπως το γνωρίζετε, που ολοένα επεκτείνεται ενωνόμενο με άλλα όμοια στοιχεία. Ο βαθμός εξέλιξης καθορίζει και τη συνειδητότητα αυτού του αρχικού κέντρου-πόλου, που από κάποιο σημείο και εξής αποκτά αυτόνομη και αυτόβουλη ύπαρξη, αυτοκινούμενη στο χωρόχρονο. Γι' αυτό η βούληση είναι τόσο απαραβίαστο και ιερό χαρακτηριστικό, επειδή αποτελεί το πρωταρχικό δομικό χαρακτηριστικό του πυρήνα αυτού που είναι και η απαρχή της δημιουργίας. Η αγάπη είναι η δύναμη που κινεί τη διαδικασία της συνεχούς συσπείρωσης και διεύρυνσης του κέντρου σε ένα σώμα που τείνει στο άπειρο, στο Θεό. Η αγάπη, πανταχού παρούσα, μας θυμίζει το δρόμο της Ένωσης, της Ζωής, μας διαχωρίζει από την αποσύνθεση στην οποία οδηγεί η διάσπαση, ο θάνατος.

Όταν εμφανίστηκα στη Γη, ο θάνατος της Ψυχής ήταν ο δρόμος για τους ανθρώπους. Η νέα Εποχή που βρίσκεται μπροστά σας θα διανοίξει ευρύτερους ορίζοντες προς την Αιωνιότητα, που θα δικαιώνονται από τη σύγκλιση της γνώσης, της διόρασης και της επίγνωσης.

Ο Γεωργός γνωρίζει το χωράφι που θα σπείρει το νέο καρπό, και προετοιμάζει τον εαυτό του ανοίγοντάς τον στην κάθαρση του θείου Φωτός. Το χωράφι υγραίνεται από τις καταιγίδες, καλύπτεται απ' το σκληρό χιόνι και λυμαίνεται από τους άγριους ανέμους, για να εξαγνίσει το χώμα όπου ο καρπός του Υδροχόου θα βλαστήσει. Το νέο δέντρο θα ριζώσει μόλις γεμίσει το πέμπτο φεγγάρι, όταν ο κόκκινος Ήλιος διαγραφεί στη γραμμή του ορίζοντα.

Ο Υδροχόος θα είναι ο νέος βασιλιάς των Λεόντων, που θα νικήσει ξανά το θάνατο όπως τον γνωρίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Αν θυμηθείς τη μορφή μου, θα αναγνωρίσεις τη ματιά μου στα μάτια που έχεις δει.

Η αγάπη μου σας καθοδηγεί στο δρόμο που επιλέχτηκε για σας, και κανένας φόβος δεν πρέπει να σας εμποδίζει να νιώθετε πως ζείτε στο Σώμα μου.

Ιησούς